Tilda

 Fjäder

Skrattmås I

Skrattmås

Koltrast

Koltrast

 

Ugglepar

Ugglepar

paloma

Fågel

faret

Lugn och ro                                                                                                                                          Foto-Meddie Kajsadotter

Björkar

Andrum                                                                                                Foto- Meddie Kajsadotter