Ett flöde av vatten förenar materialen jag använder. Det löser färgen hos akvarell och får med hjälp av såpa och friktion ullen att tova ihop sig. Jag följer flödet, för in nya element och undersöker möten mellan pigment och fibrer, låter exempelvis ullhår krypa genom vävda sidentyger. Där ullen krymper dras tyget samman och bildar veck som jag tar hand om och förstärker med nål och tråd.

I vissa moment använder jag en Singer med trampfunktion. Den gamla symaskinen ger mig en koppling till tidigare generationers hantverk. Där hämtar jag även inspiration och material.  

Vatten, bark och klippans sprickbildningar, även Lavar och mossor som klamrar sig fast. Jag söker mina motiv i spänningen mellan det inre och det yttre, och i förhållandet mellan människa och natur.