Blåmes

Koltrast

Koltrast

Fjäder, Värmdö församling

Ugglepar

Ugglepar

Fruktblom

Hållbar tillväxt

Reflektion

Näver

Lavar